हेयर स्टाईल कोर्स

हेयर स्टाईल कोर्स

फ्रेंच रोल,  वेगवेगळ्या वेण्यांचे प्रकार,  हाय बन, बन चे प्रकार,  चायनिज रोल,  ओव्हर लॅप कर्लस,  मल्टी बन .