अॅडव्हान्स कोर्स - २ वर्ष

अॅडव्हान्स कोर्स - २ वर्ष

प्रिंस कट ब्लाऊज,  कफस ब्लाऊज,  योक नसलेला ब्लाऊज,  तीन टकस कटोरी,  चार टकस कटोरी वेगवेगळ्या प्रकारची कटोरी,  गळ्याचे प्रकार,  पॅच बाध्याचे प्रकार. ड्रेस पॅच ओपन कॉलर,  टाय कॉलर,  सफारी कॉलर,  पिर्टर पॅन कॉलर,  क्रॉस कॉलर,  दिल्ली पतियाला,  पंजाबी पतियाला,  धोती प्लाझो,  वन पीस,  बॅक लेस ब्लाऊज,  अनारकली चे वेगवेगळे प्रकार, चानियाचोली चे वेगवेगळे प्रकार,  रॅप राउंड स्कर्ट,  गोठ स्कर्ट,  लेअर स्कर्ट, योक स्कर्ट टॉप चे प्रकार,  हायनेक ब्लाऊज, हायनेक टॉप,  अंब्रेला टॉप,  फोल्डर  ७ ते ८ प्रकार स्केचिंग,  फोटोशॉप,  इल्युस्ट्रेशन्स,  वनपीस चे वेगवेगळे प्रकार