शार्ट कोर्स - अॅडव्हान्स ड्रेस

शार्ट कोर्स - अॅडव्हान्स ड्रेस

आफगाण सलवार,  दिल्ली पतियाला,  धोती,  पंजाबी  पतियाला,  अंब्रेला टॉप प्रिसेंस टॉप, पॅच, गळ्याचे प्रकार टायनेक टॉप