अॅडव्हान्स डिप्लोमा इन ब्युटीकल्चर

अॅडव्हान्स डिप्लोमा इन ब्युटीकल्चर

मशीन वापरून करण्यात येणारी अॅडव्हान्स फ़ेसिअल, गॅल्वॅनिक मशीन,  आयोनायझेशन,  डीन, ब्रशिंग,  व्हॅक्युम,  पिंपल ट्रीटमेंट,  ओझोन ब्रायडल  मेकअप,  अंडर आय सर्कल  ट्रीटमेंट,  स्किन पॉलीशिंग ट्रीटमेंट, अॅनाटॉमी.