बेसिक ब्युटीकल्चर अॅण्ड हेयर ड्रेसिंग कोर्स

बेसिक ब्युटीकल्चर अॅण्ड हेयर ड्रेसिंग कोर्स

स्किन  केअर,  स्किन अॅनॅलिसीस , फेस क्लिनिंग, आयब्रोज,  मॅनीक्युअर, पेडीक्यूअर, मिनी फेशिअल, मेकअप, वेगवेगळे पॅक,  ब्लिच  व ब्लिच चे प्रकार . 

बेसिक हेअर ड्रेसिंग

केसांची माहिती,  केसांचे प्रकार,  केसांची काळजी,  हेअर कट -(स्ट्रे, यु, डीप यु, ब्लंट, लेअर ), हेअर स्टाइल, डिप कंडीशनींग, मेंदी डाय, हेअर डाय,  रोलर्स सेटिंग,  हेड मसाज.