अॅडव्हान्स डिप्लोमा इन हेयर ड्रेसिंग

अॅडव्हान्स डिप्लोमा इन हेयर ड्रेसिंग

केसांची शास्त्रीय माहिती,  केशरचना हेअर फॉल ट्रीटमेंट,  डॅंड्रफ ट्रीटमेंट, कलरिंग,  हायलायटनिंग,  आयर्नीग,  कर्लिंग,  हेअर स्टाइल,  हेअर कट(मशरुम,  बॉयकट,  फेदर कट,  वेगवेगळे लेअरिंग प्रकार ),  ड्राय हेअर प्रोटेक्टीव ट्रीटमेंट.