मेकअप स्पेशल कोर्स

मेकअप स्पेशल कोर्स

साधा लाईट मेकप,  इव्हिनींग मेकप,  ब्रायडल मेकप, रिसेप्शन मेकप, मेकप टेकनीक .