टॉप व सलवार पेपर कटींग

टॉप व सलवार पेपर कटींग

१ टॉप व १ सलवारचे ब्राऊन पेपरवर कटींग शिकवले जाईल.