२ ब्लाउज पेपर कटींग

२ ब्लाउज पेपर कटींग

फुल कटोरी व हाफ कटोरी या २ प्रकारचे कटींग शिकवले जाईल.