अभ्यंग मसाज कोर्स

अभ्यंग मसाज कोर्स

  • कालावधी – ८ दिवस.

  • फी – ६०००/-

  • फायदे
  1. शास्त्रोक्त पद्धतीने मसाज करता येतो.
  2. कंबरदुखी, अंगदुखी कमी होते.
  3. थकवा कमी होतो.
  4. बाळाचे वजन वाढवण्यास मदत होते. बाळ-बाळंतीणीची तब्येत सुदृढ राहते.